Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–93 av 93 emner
Emne Studiepoeng
ERN1000 – Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERN1020 – Ernæringsstudiet, 2. semester (20 studiepoeng) 20
ERN2030 – Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (18 studiepoeng) 18
ERN2200 – Ernæringsstudiet, modul 2 (20 studiepoeng) 20
ERN3015 – Ernæringsstudiet, 6. semester (30 studiepoeng) 30
ERN3110 – Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN4120 – Humanforsøk (15 studiepoeng) 15
ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi (10 studiepoeng) 10
ERN4230 – Humanforsøk (12 studiepoeng) 12
ERN4250 – Studieretningsemne i samfunnsernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4260 – Studieretningsemne i klinisk ernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4340 – Molekylærbiologisk ernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4360 – Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN5440 – Glycobiology (10 studiepoeng) 10
ERNSEM1 – Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERNSEM2 – Ernæringsstudiet, 2. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM3 – Ernæringsstudiet, 3. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM4A – Ernæringsstudiet, 4. semester (12 studiepoeng) 12
ERNSEM4B – Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del (18 studiepoeng) 18
GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 studiepoeng) 10
GERSYK4302 – Metode (10 studiepoeng) 10
GERSYK4402 – Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 studiepoeng) 20
HELSEF4401 – Bevegelse og erfaring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4402 – Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 – Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1 – Examen facultatum del 1 (6 studiepoeng) 6
HEXFAC1001 – Examen facultatum - del 1 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1002 – Examen facultatum - del 2 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC2 – Examen facultatum del 2 (4 studiepoeng) 4
HINF1101 – Medisinsk informatikk (5 studiepoeng) 5
HLED1101 – Innføring i helseledelse og organisering (10 studiepoeng) 10
HLED1103 – Helsepolitiske emner (10 studiepoeng) 10
HLED2101 – Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED2200 – Lederskap i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
HLED2201 – Lederskap i praksis (5 studiepoeng) 5
HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HME4210 – Leadership in practice (5 studiepoeng) 5
HME4212 – Leadership in theory and practice (10 studiepoeng) 10
HME4307 – Measuring QALYs: A theoretical and practical approach (5 studiepoeng) 5
HMED1102 – Forståelsesmåter i medisin (10 studiepoeng) 10
HMED1103 – Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HØKON1101 – Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1102 – Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 – Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
INTHE4001 – Theoretical Foundations, part 1 (7 studiepoeng) 7
INTHE4002 – Theoretical Foundations, part 2 (7 studiepoeng) 7
INTHE4003 – Theorethical Foundations, part 3 (8 studiepoeng) 8
MED4500 – Medisinstudiet, modul 5 (21 studiepoeng) 21
MEDSEM1 – Medisinstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
MEDSEM10 – Medisin grunnutdanning, 10. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM11-12 – Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester (51 studiepoeng) 51
MEDSEM12A – Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester (50 studiepoeng) 50
MEDSEM2 – Medisinstudiet, 2. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM3 – Medisinstudiet 3. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM3A – Medisinstudiet, 3. semester (24 studiepoeng) 24
MEDSEM3B – Medisinstudiet, 3. semester. Stasjonseksamen (6 studiepoeng) 6
MEDSEM4A – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 1.del (12 studiepoeng) 12
MEDSEM4B – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del (18 studiepoeng) 18
MEDSEM5 – Medisin grunnutdanning, 5. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM7 – Medisin grunnutdanning, 7. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM7A – Medisin grunnutdanning, 7. semester ( 30 studiepoeng) 30
MEDSEM7R – Medisinstudiet, 7. semester (26 studiepoeng) 26
MEDSEM8 – Medisin grunnutdanning, 8. semester (21 studiepoeng) 21
MEDSEM8A – Medisin grunnutdanning, 8. semester ( 30 studiepoeng) 30
MEDSEM8R – Medisinstudiet - 8. semester (25 studiepoeng) 25
MF9000 – Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs (10 studiepoeng) 10
MF9110 – Forskningsmetoder i psykiatri (3 studiepoeng) 3
MF9190 – Innføring i SPSS for Windows (1 studiepoeng) 1
MF9210 – Laboratoriekurs i Molekylærbiologi (5 studiepoeng) 5
MF9220 – Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning (20 studiepoeng) 20
MF9240 – Litteratursøk og personlige referansedatabaser (1 studiepoeng) 1
MF9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MF9290 – Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus (4 studiepoeng) 4
MF9350 – Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker (4 studiepoeng) 4
MF9370 – Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode (6 studiepoeng) 6
MF9420 – Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 studiepoeng) 2
MF9480 – Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning (3 studiepoeng) 3
MF9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9530 – Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data (5 studiepoeng) 5
MF9550 – Analyse av repeterte / korrelerte målinger (4 studiepoeng) 4
SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4012 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4221 – Valgfri metodefordypning: Survey/eksperimentell tilnærming (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4222 – Valgfri metodefordypning : Utforskende/beskrivende tilnærming (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4223 – Metodefordypning (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4301 – Sykepleieetikk (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4302 – Omsorg for skrøpelige gamle (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4303 – Symptomhåndtering (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4310 – Fordypningsemne (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4314 – Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5