Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–30 av 30 emner
Emne Studiepoeng
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1001 – Examen facultatum - del 1 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1002 – Examen facultatum - del 2 (5 studiepoeng) 5
HLED1103 – Helsepolitiske emner (10 studiepoeng) 10
HLED2101 – Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED2200 – Lederskap i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
HLED2201 – Lederskap i praksis (5 studiepoeng) 5
HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HME4212 – Leadership in theory and practice (10 studiepoeng) 10
HMED1103 – Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HØKON1102 – Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 – Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
INTHE4001 – Theoretical Foundations, part 1 (7 studiepoeng) 7
INTHE4002 – Theoretical Foundations, part 2 (7 studiepoeng) 7
INTHE4003 – Theorethical Foundations, part 3 (8 studiepoeng) 8
MF9000 – Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs (10 studiepoeng) 10
MF9110 – Forskningsmetoder i psykiatri (3 studiepoeng) 3
MF9190 – Innføring i SPSS for Windows (1 studiepoeng) 1
MF9210 – Laboratoriekurs i Molekylærbiologi (5 studiepoeng) 5
MF9220 – Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning (20 studiepoeng) 20
MF9240 – Litteratursøk og personlige referansedatabaser (1 studiepoeng) 1
MF9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MF9290 – Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus (4 studiepoeng) 4
MF9350 – Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker (4 studiepoeng) 4
MF9370 – Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode (6 studiepoeng) 6
MF9420 – Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 studiepoeng) 2
MF9480 – Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning (3 studiepoeng) 3
MF9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9530 – Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data (5 studiepoeng) 5
MF9550 – Analyse av repeterte / korrelerte målinger (4 studiepoeng) 4