Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–25 av 25 emner
Emne Studiepoeng
GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 studiepoeng) 10
GERSYK4302 – Metode (10 studiepoeng) 10
GERSYK4402 – Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 studiepoeng) 20
HELSEF4402 – Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 – Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HME4210 – Leadership in practice (5 studiepoeng) 5
HME4307 – Measuring QALYs: A theoretical and practical approach (5 studiepoeng) 5
MF9000 – Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs (10 studiepoeng) 10
MF9110 – Forskningsmetoder i psykiatri (3 studiepoeng) 3
MF9190 – Innføring i SPSS for Windows (1 studiepoeng) 1
MF9210 – Laboratoriekurs i Molekylærbiologi (5 studiepoeng) 5
MF9220 – Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning (20 studiepoeng) 20
MF9240 – Litteratursøk og personlige referansedatabaser (1 studiepoeng) 1
MF9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MF9290 – Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus (4 studiepoeng) 4
MF9350 – Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker (4 studiepoeng) 4
MF9370 – Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode (6 studiepoeng) 6
MF9420 – Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 studiepoeng) 2
MF9480 – Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning (3 studiepoeng) 3
MF9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9530 – Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data (5 studiepoeng) 5
MF9550 – Analyse av repeterte / korrelerte målinger (4 studiepoeng) 4
SYKVIT4223 – Metodefordypning (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4314 – Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5