Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–36 av 36 emner
Emne Studiepoeng
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9265 – Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
HES9285 – The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
MF9000 – Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs (10 studiepoeng) 10
MF9000E – Research methods in medicine and health sciences: Introductory course (10 studiepoeng) 10
MF9110 – Forskningsmetoder i psykiatri (3 studiepoeng) 3
MF9110BTS – Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MF9180 – Mechanisms of cellular signal transduction (5 studiepoeng) 5
MF9190 – Innføring i SPSS for Windows (1 studiepoeng) 1
MF9210 – Laboratoriekurs i Molekylærbiologi (5 studiepoeng) 5
MF9220 – Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning (20 studiepoeng) 20
MF9240 – Litteratursøk og personlige referansedatabaser (1 studiepoeng) 1
MF9240E – Literature search and personal reference databases (1 studiepoeng) 1
MF9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MF9270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MF9280 – Introduction to Medical Anthropology (5 studiepoeng) 5
MF9290 – Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus (4 studiepoeng) 4
MF9310 – Methods in intervention epidemiology (Evidence Based Medicine) (5 studiepoeng) 5
MF9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MF9330 – Glykobiologi (5 studiepoeng) 5
MF9350 – Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker (4 studiepoeng) 4
MF9360 – Grunnleggende forskningsmetoder i rus- og avhengighetsmedisin (4 studiepoeng) 4
MF9370 – Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode (6 studiepoeng) 6
MF9380 – Population-based Association Analysis (5 studiepoeng) 5
MF9390 – Epigenetics, development and disease. (5 studiepoeng) 5
MF9410 – Principles of Stem Cell Biology (1 studiepoeng) 1
MF9420 – Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 studiepoeng) 2
MF9450 – Introduction to bioequivalence and non-inferiority (2 studiepoeng) 2
MF9460 – Introduction to genetic epidemiology (5 studiepoeng) 5
MF9470 – Introduction to Structural Equation Models (SEM) with the LISREL program (2 studiepoeng) 2
MF9480 – Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning (3 studiepoeng) 3
MF9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9530 – Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data (5 studiepoeng) 5
MF9540 – Analysis of contingency tables and logistic regression (5 studiepoeng) 5
MF9550 – Analyse av repeterte / korrelerte målinger (4 studiepoeng) 4
MF9560 – Logistic regression for nominal and ordinal responses (4 studiepoeng) 4