Emner innen medisin

Viser 251–276 av 276 emner
Emne Studiepoeng
MF9555 – Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 – New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer (30 studiepoeng) 30
PSA4050 – Forskningsmetodikk (15 studiepoeng) 15
PSA4080 – Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 – Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4120 – Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4230 – Selvmordsforebyggende arbeid II (30 studiepoeng) 30
PSA4310 – Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
PSA4320 – Vold og traumer, fordypning (30 studiepoeng) 30
SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etikk i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60