Emner innen medisin

Viser 251–285 av 285 emner
Emne Studiepoeng
MF9235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MF9250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MF9490 – Kurs i forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MF9493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MF9495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2
MF9495T – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Theoretical training (8 studiepoeng) 8
MF9510 – Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon (4 studiepoeng) 4
MF9510E – Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9555 – Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 – New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer (30 studiepoeng) 30
PSA4050 – Forskningsmetodikk (15 studiepoeng) 15
PSA4080 – Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 – Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4120 – Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4230 – Selvmordsforebyggende arbeid II (30 studiepoeng) 30
PSA4310 – Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
PSA4320 – Vold og traumer, fordypning (30 studiepoeng) 30
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60