Emner innen medisin

Viser 251–283 av 283 emner
Emne Studiepoeng
MF9165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema og svardata i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MF9170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9185 – Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MF9195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9215 – Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MF9225 – A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MF9250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MF9490 – Kurs i forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MF9493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MF9495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2
MF9495T – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Theoretical training (8 studiepoeng) 8
MF9510 – Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon (4 studiepoeng) 4
MF9510E – Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9555 – Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 – New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 – Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60