Emner innen helseledelse og helseøkonomi

Viser 1–32 av 32 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 – Thesis Work (30 studiepoeng) 30
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4210 – Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 – Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 – Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 – Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 – Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 – Finance and Investment (10 studiepoeng) 10
HFIN4220 – Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 – Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 – Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3002 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HLED3003 – Organisering og kontraktstyring (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 – Leadership, Management and Organization Development (10 studiepoeng) 10
HMAN4220 – Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 – Internship (5 studiepoeng) 5
HMET4210 – Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 – Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10