Emner innen helseledelse og helseøkonomi (nedlagte)

Viser 1–57 av 57 emner
Emne Studiepoeng
HEXFAC1 – Examen facultatum del 1 (6 studiepoeng) 6
HEXFAC1001 – Examen facultatum - del 1 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1002 – Examen facultatum - del 2 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC2 – Examen facultatum del 2 (4 studiepoeng) 4
HINF1101 – Medisinsk informatikk (5 studiepoeng) 5
HLED1101 – Innføring i helseledelse og organisering (10 studiepoeng) 10
HLED1103 – Helsepolitiske emner (10 studiepoeng) 10
HLED2101 – Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED2200 – Lederskap i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
HLED2201 – Lederskap i praksis (5 studiepoeng) 5
HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HLED4207 – Nordic Health Politics and Policy (5 studiepoeng) 5
HLED4208 – Just health care (5 studiepoeng) 5
HLED4404 – Health Communication (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 – Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HME4102 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HME4201 – Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HME4202 – Structure, organization and financing of health care systems (10 studiepoeng) 10
HME4203 – Topics in comparative health systems and reforms (10 studiepoeng) 10
HME4204 – Health Politics and Welfare State Theories (10 studiepoeng) 10
HME4205 – Internship (10 studiepoeng) 10
HME4206 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HME4207 – Nordic Health Politics and Policy (5 studiepoeng) 5
HME4208 – Just health care (5 studiepoeng) 5
HME4209 – Leadership and organization (10 studiepoeng) 10
HME4210 – Leadership in practice (5 studiepoeng) 5
HME4211 – Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HME4212 – Leadership in theory and practice (10 studiepoeng) 10
HME4301 – Advanced economic evaluation (10 studiepoeng) 10
HME4302 – Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4303 – Project evaluation and analysis of investment decisions (10 studiepoeng) 10
HME4304 – Cost accounting and budgeting (10 studiepoeng) 10
HME4305 – Methods for the economic analysis of costs and demand in health care (10 studiepoeng) 10
HME4306 – Topics in Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4307 – Measuring QALYs: A theoretical and practical approach (5 studiepoeng) 5
HME4308 – Health economics and market failures (10 studiepoeng) 10
HME4309 – Advanced course in economic evaluation of health care (10 studiepoeng) 10
HME4310 – Medical Informatics and Logistics (10 studiepoeng) 10
HME4401 – Need for health care services related to demographic, epidemiologic, and health care technology development (10 studiepoeng) 10
HME4402 – Evaluation of the quality of services delivered by the health care sector (5 studiepoeng) 5
HME4404 – Health Communication (5 studiepoeng) 5
HME4405 – Epidemiology and public health (10 studiepoeng) 10
HMED1102 – Forståelsesmåter i medisin (10 studiepoeng) 10
HMED1103 – Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HMM4100 – Introduction to statistics (10 studiepoeng) 10
HMM4101 – Research methods and statistics (10 studiepoeng) 10
HMM4104 – Research Design and Qualitative Methods (10 studiepoeng) 10
HMM4104A – Research design (5 studiepoeng) 5
HMM4104B – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMM4201 – Leadership and organization (10 studiepoeng) 10
HMM4202 – Structure, organization and financing of health care systems (10 studiepoeng) 10
HMM4301 – Optimal allocation of health care resources and economic evaluation of health care technologies (10 studiepoeng) 10
HMM4401 – Health and medicine (10 studiepoeng) 10
HØKON1101 – Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1102 – Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 – Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
HØKON4307 – Topics in Economic Evaluation (5 studiepoeng) 5