Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. oktober

Eksamensordning

Individuell skriftlig oppgave.

Utlevering av oppgaven: 14. oktober kl. 09:00

Innleveringsfrist: 4. november kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 25. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 20:39