Beskjeder

Publisert 24. juni 2004 02:00

Det blir undervist i helserett høsten 2004. Dette emnet er åpent for dem som er tatt opp som studenter i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon.