Pensum

Obligatorisk pensum

Molven O. Helse og  jus. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012.

Asbjørn Kjønstad: Styringsretten i helsevesenet. Arbeidsrett 2005 s. 1-27.

 

Publisert 9. juni 2015 11:18