Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 30. november

Innleveringsfrist: 19. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 12:01