Pensum

Obligatorisk pensum

Molven O. Helse og  jus. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015 (435 sider).

Øvrig litteratur

Det vil bli oppgitt/utdelt dommer, tilsynsavgjørelser og NPE-avgjørelser til bruk i undervisningen.

Det vil bli oppgitt aktuelle artikler.

 

 

Publisert 16. mai 2017 13:02 - Sist endret 16. mai 2017 13:02