Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. mars

Eksamensordning

Gruppeoppgave.

Utlevering av oppgaven: 15. mars

Innleveringsfrist: 17. april

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 17:20