Semesterside for HLED1102 - Høst 2008

Husk at alle må ha levert semesteroppgave og bestått denne før de kan gå opp til eksamen (bortsett fra de som har bestått fra før).

Oppgaveteksten ligger på Fronter. Der ligger det også informasjon om oppgaven.

Bare én oppgave skal skrives. Besvarelsen skal være ca 3000-4000 ord. Bruk gjerne 12 pkt Times New Roman, 1,5 linjeavstand.

Fristen er 5. desember.

11. nov. 2008 13:34

Tid og sted for undervisning og seminargrupper:

Forelesning i perioden 29.10-15.12:

Onsdager 12.15-14.00 i seminarrom 1

Torsdager 10.15-12.00 i seminarrom 4

Seminargrupper i perioden 4.11 til 26.11

Seminargruppe 1: tirsdager 14.15-16.00 i seminarrom 8

Seminargruppe 2: tirsdager 16.15-18.00 i seminarrom 7

Seminargruppe 3: onsdager 14.15-16.00 i semianrrom 4.

Seminargruppe 4:onsdager 14.15-16.00 i seminarrom 1.

Ps. Alle forelesninger og seminarer foregår i Harald Schjeldrups Hus på Gaustad .

13. juni 2008 16:01