Undervisningsplan

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
21.08.2012 Robert Huseby  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Introduksjon. Om kurset, seminarundervisningen og semesteroppgaven.  Forelesning 
22.08.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Helsetjenesten i samfunnet. Velferdsstaten. Demokratiske spilleregler.  Forelesning

Litt: Kuhnle kap 1 og 3; Rasch kap 1-3 og 5; Hernes og Nergaard  

22.08.2012 Sverre Lerum  Gruppe1: 12:15-14:00; Gruppe2: 14:15-16:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Om seminarundervisning. Fordeling av oppgaver.   Seminar 
28.08.2012 Robert Huseby  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Helsetjenesten i samfunnet. Velferdsstaten. Demokratiske spilleregler. Forts.  Forelesning

Litt: Kuhnle kap 1 og 3; Rasch kap 1-3 og 5; Hernes og Nergaard  

29.08.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Offentlig styring  Forelesning

Litt: Askildsen og Brekke; Hagen og Kjærstad; Hagen og Sørensen, Hurst; NOU 1999; NOU 2003 

29.08.2012 Sverre Lerum  Gruppe1: 12:15-14:00; Gruppe2: 14:15-16:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Oppgaveløsning   Seminar 
04.09.2012 Robert Huseby  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Forvaltningssystemet  Forelesning

Litt: Christensen et. al. kap 1-3; Egeberg kap 2 

05.09.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Kommunehelsetjenesten  Forelesning

Litt: Hagen og Sørensen kap 1-2; Solholm; Skaset  

11.09.2012 Robert Huseby  12.15-14.00, Seminarrom1, Harald Schjelderups Hus  Spesialisthelsetjenesten  Forelesning

Litt: Hagen og Kaarbøe; Opedal og Stigen kap 2  

12.09.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Styringsutfordringer  Forelesning

Litt: NOU 1999; NOU 2003; Hagen og Kaarbøe 

12.09.2012 Sverre Lerum  Gruppe1: 12:15-14:00; Gruppe2: 14:15-16:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus   Oppgaveløsning  Seminar 
19.09.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Reformer (1)  Forelesning

Litt: NOU 1999; NOU 2003 Hagen og Kaarbøe ; Solholm; Opedal og Stigen kap 2, 5, 6, 9; Rasch kap 4, Egeberg; Askildsen og Brekke; Hagen og Kjærstad; OECD 1992 

19.09.2012 Sverre Lerum  Gruppe1: 12:15-14:00; Gruppe2: 14:15-16:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus   Oppgaveløsning  Seminar 
25.09.2012 Robert Huseby  12:15-14:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Reformer (2)   Forelesning

Litt: NOU 1999; NOU 2003 Hagen og Kaarbøe ; Solholm; Opedal og Stigen kap 2, 5, 6, 9; Rasch kap 4, Egeberg; Askildsen og Brekke; Hagen og Kjærstad; OECD 1992 

26.09.2012 Robert Huseby  10.15-12.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Oppsummering  Forelesning 
27.09.2012 Sverre Lerum  Gruppe1: 17:15-19:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus   Oppgaveløsning  Seminar  
28.09.2012 Sverre Lerum   Gruppe2: 14:15-16:00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups Hus  Oppgaveløsning  Seminar 
10.12.2012   9.00-13.00    Eksamen 
Publisert 5. juni 2012 12:48 - Sist endret 23. aug. 2012 15:45