Pensum/læringskrav

Grønhaug, K. O.Hellesøy, G. Kaufmann: Ledelse i teori og praksis, 2001. Hele boken er pensum (323 s.), men ikke alle kapitler er like sentrale. Hvilke som er sentrale er anført i undervisningsplanen..

Goleman, Daniel, Richard Boyatziz, Annie McKee: Primal Leadership. Realizing the Power of Emotional Intelligence, 2002. MA: Harvard Business School Press, Boston. Kap. 1 - 5 (85 s.).

I tillegg til LTP og PL kommer notater og artikler som blir delt ut til enkeltforelesninger. De er også pensum.

Der finnes ingen pensumbok på norsk som dekker emnets (kursets) temaer godt. Som hovedpensumbok er valgt en lærebok i generell ledelse. Den blir ikke fulgt tett, men vil fungere som referanseramme – og som en mer almen teorioversikt. Det er tatt med noe stoff fra en amerikansk bok om ledelse. Boken er basert på en teori om ledelsens emosjonelle grunnlag. Den brukes nokså direkte i deler av undervisningen. For å sikre tilknytningen til helsevesenet, brukes også upubliserte artikler/notater av emnelederen. Disse deles normalt ut en uke før de brukes i undervisningen.

Studiemål

Etter å ha gjennomgått emnet (kurset) skal studentene

  • ha kjennskap til hvordan beslutninger faktisk fattes, og hvordan det faktisk ledes, på de ulike nivåer i norsk, og i noen grad i andre lands, helsevesen;

  • ha kunnskaper om viktige beslutnings-, organisasjons- og ledelsesteorier og hvordan disse kan tilpasses helsevesenet på ulike nivåer;

  • ha utviklet en viss innsikt i hvordan de kan bruke seg selv i ulike typer beslutnings- og forhandlingssituasjoner, i representative funksjoner og i administrative og ledende funksjoner.
 

Publisert 25. okt. 2004 19:21 - Sist endret 8. nov. 2004 13:55