Semesterside for HLED1201 - Vår 2006

Kontinuasjonseksamen i HLED1201 avholdes onsdag 06.09 kl. 09.00 i møterommet i instituttets gamle lokaler i Forskningsveien 2B. Oppmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

28. aug. 2006 15:28

Eksamen HLED1201: Eksamen i HLED1201 blir avholdt i Forskningsveien 3A tirsdag den 06.06.06. Rommene som benyttes er seminarrom 1 og 3. Eksamen starter klokken 9 med oppmøte et kvarter før.

23. mai 2006 15:42

Husk innlevering av rapport i forbindelse med SEMINAR VED SYKEHUSET ASKER OG BÆRUM HF, Mandag 3.april: Skriv et kort notat/rapport fra besøket ved FAM (ca to sider). Gi en kort beskrivelse av FAM og skisser de viktigste utfordringene for FAM (synergieffekter, konflikt områder m.m.) Hva mener du vil være suksesskriteriene for en slik enhet? Gå inn i classfronter (blyant) og last opp din rapport under mappen "innlevering" FRIST: fredag 7. april før kl 12

22. mars 2006 12:15