Beskjeder

Publisert 30. aug. 2007 17:26

Kontinuasjonseksamen i HLED1201 avholdes 17.09.07. Tid og sted kommer snart.

Publisert 24. mai 2007 12:22

Eksamen HLED1201: Eksamen i HLED1201 blir avholdt i Forskningsveien 3A mandag den 04.06.07. Rommene som benyttes er seminarrom 1 og 3. Eksamen starter klokken 9 med oppmøte et kvarter før.

Publisert 19. apr. 2007 16:52

Velkommen til samhandlingsseminar!

Selve seminart er som nevnt utsatt til 3. mai, men vi møtes likevel neste torsdag den 26. april for å diskutere prosjektene. Vedlagt finner dere en invitajon samt gruppe inndeling som ble delt ut på forelesning og som skisserer hvordan seminaret vil bli lagt opp. Alle som har meldt seg på seminaret må gjøre en liten oppgave slik det er skissert i invitasjonen. Dette bør ferdigstilles før 26. april. Last opp ditt bidrag i fronter i den mappen som er forbeholdt din gruppe (du finner dem i mappen som heter samhandlingsseminar).

Hvis du likevel ikke kan komme på seminaret den 3 mai må du si ifra til resten av gruppen om at du ikke kan møte slik at de andre på gruppen kan overta din oppgave.

Lykke til!

Publisert 21. mars 2007 16:04

OPPGAVESEMINARET ER UTSATT TIL TORSDAG 29.MARS!

Det har nå vært så stort frafall til seminaret 22.mars pga av eksamen i exfac at vi kun sitter igjen med en håndfull studenter. Vi har derfor besluttet å utsette seminaret til neste torsdag 29. mars kl 1215-1500 i forskningsveien 2B.

Hvis du har levert oppgave men likevel ikke ønsker å delta på seminaret neste torsdag den 29. mars ber vi om at du gir beskjed til foreleser på mail : l.e.kjekshus@medisin.uio.no innen førstkommende fredag 23. kl 1200. Det vil da bli satt opp nye grupper og sendt ut en ny liste over opponenter. Avmelding etter fredag kl 1200 må da skje til seminarleder og opponent.

Publisert 9. mars 2007 12:21

Ekskursjon til Felles akuttmottak (FAM) ved Sykehuset Asker og Bærum HF blir fredag 30. mars kl 1000 til 1200. Gå til Classfronter og se i mappen som heter seminar for mer informasjon og påmelding til ekskursjonen.

Publisert 13. feb. 2007 08:58

Semesteroppgaven vil bli delt ut på forelesningen den 15. februar. Den vil også bli tilgjengelig på classfronter. Frist for innlevering vil bli 15. mars (se oppdatert undervisningsplan). Semesteroppgaven vil bli gjennomgått og kommentert av masterstudenter sammen med dere torsdag 22. mars.

Publisert 13. des. 2006 14:55

I dette kurset benyttes Classfronter. Logg deg inn på fronter.uio.no