Velkommen til samhandlingsseminar! Selve seminart …

Velkommen til samhandlingsseminar!

Selve seminart er som nevnt utsatt til 3. mai, men vi møtes likevel neste torsdag den 26. april for å diskutere prosjektene. Vedlagt finner dere en invitajon samt gruppe inndeling som ble delt ut på forelesning og som skisserer hvordan seminaret vil bli lagt opp. Alle som har meldt seg på seminaret må gjøre en liten oppgave slik det er skissert i invitasjonen. Dette bør ferdigstilles før 26. april. Last opp ditt bidrag i fronter i den mappen som er forbeholdt din gruppe (du finner dem i mappen som heter samhandlingsseminar).

Hvis du likevel ikke kan komme på seminaret den 3 mai må du si ifra til resten av gruppen om at du ikke kan møte slik at de andre på gruppen kan overta din oppgave.

Lykke til!

Publisert 19. apr. 2007 16:52 - Sist endret 30. aug. 2007 17:43