Semesterside for HLED1201 - Vår 2007

Kontinuasjonseksamen i HLED1201 avholdes 17.09.07. Tid og sted kommer snart.

30. aug. 2007 17:26

Eksamen HLED1201: Eksamen i HLED1201 blir avholdt i Forskningsveien 3A mandag den 04.06.07. Rommene som benyttes er seminarrom 1 og 3. Eksamen starter klokken 9 med oppmøte et kvarter før.

24. mai 2007 12:22

Velkommen til samhandlingsseminar!

Selve seminart er som nevnt utsatt til 3. mai, men vi møtes likevel neste torsdag den 26. april for å diskutere prosjektene. Vedlagt finner dere en invitajon samt gruppe inndeling som ble delt ut på forelesning og som skisserer hvordan seminaret vil bli lagt opp. Alle som har meldt seg på seminaret må gjøre en liten oppgave slik det er skissert i invitasjonen. Dette bør ferdigstilles før 26. april. Last opp ditt bidrag i fronter i den mappen som er forbeholdt din gruppe (du finner dem i mappen som heter samhandlingsseminar).

Hvis du likevel ikke kan komme på seminaret den 3 mai må du si ifra til resten av gruppen om at du ikke kan møte slik at de andre på gruppen kan overta din oppgave.

Lykke til!

19. apr. 2007 16:52