Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2011Lars Erik Kjekshus  12.15-16.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus  Introduksjon  Jacobsen kap. 1  
19.01.2011Lars Erik Kjekshus  12.15-16.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus  Hva er ledelse?   Jacobsen kap. 12  
26.01.2011Lars Erik Kjekshus  12.15-16.00, Aud 1, Harald Schjelderups hus  Instrumentell ledelse  Christensen et al., kap.2; Jacobsen kap 3 og 9 
02.02.2011Lars Erik Kjekshus   12.15-16.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus  Kulturell ledelse  Christensen et al., kap.3; Jacobsen kap 4 
09.02.2011Lars Erik Kjekshus  12.15-14.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus 14.15-16.00, Aud 3, Harald Schjelderups hus  Oppsummering og sammenstilling av de viktigste punktene fra forelesningene. Informasjon om seminarene, fordeling av oppgaver.  Andre halvdel av forelesningen vil være et informasjonsmøte om seminarene. 
02.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 1: Ledelse  Seminargruppe 1 
02.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 1: Ledelse  Seminargruppe 2 
03.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 1: Ledelse  Seminargruppe 3 
03.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 1: Ledelse  Seminargruppe 4 
09.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 2: Instrumentell ledelse   Seminargruppe 1 
09.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 2: Instrumentell ledelse  Seminargruppe 2 
10.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 2: Instrumentell ledelse  Seminargruppe 3  
10.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 2: Instrumentell ledelse  Seminargruppe 4 
16.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 3: Kulturell ledelse  Seminargruppe 1 
16.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 3: Kulturell ledelse  Seminargruppe 2 
17.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 3: Kulturell ledelse  Seminargruppe 3 
17.03.2011Ivan Spehar  14.15-16.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Oppgavesett 3: Kulturell ledelse  Seminargruppe 4 
22.03.2011  Fronter før kl 23.00  Innlevering   
23.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 4, Harald Schjelderups hus  Organisering og ledelse av norske sykehus – en innføring  INTORG 2009 
30.03.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Strategisk ledelse  Eriksen kap. 6; Jacobsen kap 2 og 6 
06.04.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Kommunikativ ledelse  Eriksen kap. 6; Jacobsen kap 8 
07.04.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus  Endringsledelse og Samspillsledelse  Jacobsen kap 10 , 11 og kap 12 Grønnhaug kap 14 
13.04.2011Ivan Spehar  12.15-14.00, Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus  Nyer organisasjonsmodeler for helsevesenet – ledelse i samhandling mellom første og andrelinjetjenesten  St.meld. nr 47 (2008-2009): s. 11-38, 47-78 og 97-110 
28.04.2011Ivan Spehar  10.15-12.00, Aud 2, Harald Schjelderups hus  Oppsummering.   
Publisert 30. nov. 2010 12:24 - Sist endret 24. mars 2011 10:50