Pensum/læringskrav

Pensum består av to bøker, ett kompendium og fire internettartikler. Pensuminnholdet i bøkene og kompendiet er beskrevet nedenfor:

Bøker:

Hvordan organisasjoner fungerer (Jacobsen og Thorsvik, 4. utgave).

Følgende kapitler er pensum:

 • Kap. 2: Mål, strategi og effektivitet i organisasjonen (s. 36-67)
 • Kap. 4: Org.kultur (s. 126-162)
 • Kap 5: Makt og konflikt i org. (s. 164-196)
 • Kap 6. Organisasjon og omgivelser (s. 198-236).
 • Kap 7. Motivasjon og ytelse (240-275)
 • Kap 8: Kommunikasjon i organisasjoner (s. 278-304)
 • Kap 9 Beslutningsprosesser i organisasjoner (s. 305-350)
 • Kap 11. Endring av organisasjoner (s. 384-414)
 • Kap 12: Ledelse i organisasjoner (s. 416-464)

 

Helsepolitikk og ledelse: Styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten, (2015), Anne Kjersti C. Befring

Følgende kapitler er pensum:

 • Kap 4. Grunnleggende krav til offentlige helsetjenester (s. 56-62)
 • Kap 5. Samarbeid og koordinering (s. 64-76)
 • Kap 8: Folkehelsearbeid og folkehelsearbeid (s. 102-115)
 • Kap: 10: Ledelse og styringsansvar (s 123-136)
 • Kap 13: Forhandlinger (s. 163-177)

 

Kompendium:

Neumann, C, Olsvold. N og Thagaard.T (red), 2016, «Omsorg for helheten - en sosiologisk analyse av sykepleires usynlige arbeid i sykehusorganisajonen», i Omsorgsarbeidets Sosiologi, Fagbokforlaget, s31-54

Boktittel: Tillit i Norge (Helge Skirbekk, Harald Grimen, red.) Helge Skirbekk: «Pasienters tillitsforhold til helsevesen og leger» (s. 248-270). 22. s

Boktittel: Ledelse og kvalitet i helsetjenesten: Arbeidsglede og orden i eget hus (Elisabeth Arntzen). Kapittel 3: Mellommenneskelige forhold (s. 39-51) 12 s.

Boktittel: Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse (Arne Orvik)

 • Kap 1. Den dobbelte kompetansen (s. 17-38) 21. sider
 • Kap.5. Profesjonsperspektivet: integritet og arbeidshelse (s. 121-152) 31. sider

Boktittel: Ledelse i helse- og sosialsektoren, 3. utg. (Tor Høst) Kapittel 2: Ledelse i helse- og sosialsektoren (s. 63-80) 17 s.

Boktittel: Sosiologi i sykepleie og helsearbeid (Kari Ingstad)

 • Kapittel 6. Identitet og rolle (s. 126-148) 22. sider
 • Kapittel 7. Makt, avmakt og motmakt (s. 150-164) 14. sider

 

Internettartikler:

Ole Berg: Fra «New public management» til «New public governance». Tilgjengelig fra følgende lenke: https://sykepleien.no/fra-new-public-management-til-new-public-governance (6 sider)

Ivan Spehar (2016). Ledelse i norske helseforetak: Betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet basert på en avhandling om ledelse i norske helseforetak. Sykepleien Ledelse.  4(1) Tilgjengelig fra følgende lenke: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/01/ledelse-i-norske-helseforetak (4 sider)

Ole Berg (2017) Klinikkens driftsmodeller og helsetjenestemarkedene –
en karakteristikk av utviklingen. Michael Supplement 19 kap 12 (40 sider)

Jan C. Frich, Hege Sjøvik, Ivan Spehar (2017) Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt. Michael Supplement 19 kap 13 (9 sider)

Begge er tilgjengelig fra følgende lenke:

http://www.dnms.no/index.php?supp_id=248002&a=5

 

 

 

 

Publisert 9. nov. 2018 13:09 - Sist endret 9. nov. 2018 13:09