Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i ledelse i praksis og teamarbeid, og en forståelse av sentrale teoretiske modeller innen feltet. Emnet demonstrerer dynamikk og problemer i team og samarbeid og trening i praktiske lederoppgaver. Emnet gir en introduksjon til ledelse og samarbeid med vekt på psykologiske og organisatoriske sider av samspill mellom leder og underordnede.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • teorier om ledelse og lederutvikling
 • konflikthåndtering
 • kommunikasjonsstrategier
 • emosjonelle og rasjonelle prosesser i samarbeid
 • teamroller og teamprosesser
 • endringsledelse
 • ledelse i klinikken
 • refleksiv ledelse
 • individuell tilbakemelding på egen teamrolle.

Ferdigheter

Du vil lære å

 • beherske ledelsesmetoder i konkrete situasjoner
 • løse samarbeidskonflikter, skape gode teamprosesser, sette grenser og gjennomføre medarbeidersamtaler
 • praktiske øvelser for å bedre ledelse og kommunikasjon

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • utvikle deg selv som leder
 • forstå grunnleggende ledelsesteorier av relevans for ledelse i kunnskapsorganisasjoner generelt og helsevesenet spesielt.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium.
Kurset er valgfag og primært forbeholdt studenter tatt opp ved Bachelorprogrammet i helseledelse. Det tas opp et begrenset antall studenter. Kurset tilbys også som et elektiv masterkurs når det er ledig plasser. Kurset stiller store krav til egeninnsats (obligatorisk oppmøte minst 90%).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HLED2201 – Lederskap i praksis (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over to intensive uker der undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminar med stor vekt på egeninnsats i form av øvelser og rollespill. Det er obligatorisk oppmøte (Minimum 7 av 8 dager). I løpet av kurset skal det leveres to hjemmeoppgaver. Den første er en casoppgave som skal leveres i forkant av kurset. Den andre hjemmeoppgaven skal leveres før andre samling.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappebasert vurdering. Vurderingen baserer seg på godkjent oppmøte, godkjent gjennomføring av øvelser og rollespill og bestått hjemmeoppgave samt skriftlig skoleeksamen. Du vil ikke få anledning til å gå opp til eksamen dersom den obligatoriske aktiviteten ikke er gjennomført og godkjent. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk