Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til personlig ledelse og samarbeid med vekt på psykologiske og organisatoriske sider av samspill mellom leder og underordnede. Følgende temaer blir behandlet:

  • Teorier om ledelse og lederutvikling
  • Emosjonelle og rasjonelle prosesser i samarbeid
  • Teamroller og teamprosesser
  • Endringsledelse
  • Ledelse i klinikken

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Emnet skal gi deg en innsikt i utfordringer i forbindelse med ledelse og teamarbeid og en utvidet forståelse av sentrale teoretiske modeller innen feltet. Emnet har til hensikt å demonstrere dynamikk og problemer i team og samarbeid generelt og trening i praktiske lederoppgaver.
Ferdighetsmål:
Studentene skal kunne beherske noen metoder til utforsking av ledelse i konkrete situasjoner. Studentene får egenerfaring som grunnlag for å etablere ferdigheter i det å løse samarbeidskonflikter i tillegg til individuell tilbakemelding på egen teamrolle. Du får en viss trening i praktisk intervensjon for å bedre ledelse og kommunikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium.
Kurset er valgfag og primært forbeholdt studenter tatt opp ved Bachelorprogrammet i helseledelse. Det tas opp et begrenset antall studenter per vårsemester. Kurset tilbys også som et elektiv masterkurs når det er ledig plasser. Kurset stiller store krav til egeninnsats (obligatorisk oppmøte).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet går over et intensivt to ukeskurs der undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminar med stor vekt på egeninnsats i form av øvelser og rollespill. Det er obligatorisk oppmøte (Minimum 5 av 6 dager) på ukeskurset. Det blir også gitt gruppeveiledning i forbindelse med arbeidet med hjemmeoppgaven.

Intensivt to ukeskurs med påfølgende innlevering av hjemmeoppgave. Det kreves også forarbeid i form av en øvelse som studentene skal gjøre før kurset starter.

Adgang til undervisning

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

Mappebasert vurdering. Vurderingen baserer seg på godkjent oppmøte, godkjent gjennomføring av øvelser og rollespill og bestått hjemmeoppgave på 10-12 sider. Du vil ikke få anledning til å levere inn hjemmeoppgave dersom den obligatoriske aktiviteten ikke er gjennomført og godkjent. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk