Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til personlig ledelse og samarbeid med vekt på psykologiske og organisatoriske sider av samspill mellom leder og underordnede. Følgende temaer blir behandlet:
• Teorier om ledelse og lederutvikling
• Emosjonelle og rasjonelle prosesser i samarbeid
• Teamroller og teamprosesser
• Endringsledelse

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Emnet skal gi deg en innsikt i utfordringer i forbindelse med ledelse og teamarbeid og en utvidet forståelse av sentrale teoretiske modeller innen feltet. Emnet har til hensikt å demonstrere dynamikk og problemer i team og samarbeid generelt og trening i praktiske lederoppgaver.
Ferdighetsmål:
Studentene skal kunne beherske noen metoder til utforsking av ledelse i konkrete situasjoner. Studentene får egenerfaring som grunnlag for å etablere ferdigheter i det å løse samarbeidskonflikter i tillegg til individuell tilbakemelding på egen teamrolle. Du får en viss trening i praktisk intervensjon for å bedre ledelse og kommunikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium.
Kurset er valgfag og primært forbeholdt studenter tatt opp ved Bachelorprogrammet i helseledelse. Det tas opp et begrenset antall studenter per vårsemester etter individuelle søknader. Kurset tilbys også som et elektiv masterkurs når det er ledig plasser. Kurset stiller store krav til egeninnsats (obligatorisk oppmøte).

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

HME4210 blir tilbudt som HLED2201 på bachelornivå. Dette er et såkalt heiskurs. All informasjon om HME4210 er derfor å finne på HLED2201 sine sider.

Undervisning

Emnet går over et intensivt to ukeskurs der undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminar med stor vekt på egeninnsats i form av øvelser og rollespill. Det er obligatorisk oppmøte (Minimum 5 av 6 dager) på ukeskurset. Det blir også gitt gruppeveiledning i forbindelse med arbeidet med hjemmeoppgaven.

Intensivt to ukeskurs med påfølgende innlevering av hjemmeoppgave. Det kreves også forarbeid i form av en øvelse som studentene skal gjøre før kurset starter.

Adgang til undervisning

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

Mappebasert vurdering. Vurderingen baserer seg på godkjent oppmøte, godkjent gjennomføring av øvelser og rollespill og bestått hjemmeoppgave på 10-12 sider. Du vil ikke få anledning til å levere inn hjemmeoppgave dersom den obligatoriske aktiviteten ikke er gjennomført og godkjent. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.


Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk