Pensum/læringskrav

Bjålie, J. G. et.al.: Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi, 2000. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 82-00-41831-6. Alle kapitler unntatt kapittel 14 er pensum (420 s.).

Kringlen, E. : Individ og psykiatri, 2000. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 82-05-28761-9. (210 s.).

Mæland, J. G.: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis, 1999. Otta, Tano Aschehoug. Kapittel 1-5 (60 s.).

Næss, O.: Sykdomslære og patologisk anatomi, 2002. Nesbru, Vett og Viten . ISBN: 82-412-0290-3. Hele boken er pensum (290 s.).

Schiøtz, A. : Folkets helse - landets styrke. 1850-2003, 2003. Oslo, Universitetsforlaget. Kapittel 4, "Forebygge, pleie og kurere: Helseprofesjonene vokser frem", Schiøtz, A. OBS! FINNES I KOMPENDIUM FOR HMED1101.

Publisert 23. mai 2003 11:41 - Sist endret 1. sep. 2003 12:09