Gruppeoppgaver:

21. september � oppgave 1: Aterosklerose

Beskriv hva aterosklerose er, risikofaktorer for utvikling av aterosklerose, de sykdommer aterosklerose for�rsaker, deres forekomst og behandling.

 

28. september � oppgave 2: Tykktarmssykdommer

Beskriv de vanligste sykdommene i tykktarmen, forekomst, symptomer, diagnostikk, behandling.

 

31. august � oppgave 3: Depresjon

Beskriv forekomst, symptomer, behandling med mer.

 

14. september � oppgave 4: R�yking og helse

Diskuter tobakk som risikofaktor for sykdommer og dens konsekvenser for helse � sykdommer forbundet med tobakk, deres forekomst osv.

 

26. oktober � oppgave 5: HIV/ AIDS

Forekomst � i Norge og i verden, smitteveier, behandling og sosiale og etiske problemstillinger knyttet til sykdommen

 

9. november � oppgave 6: Demens

Beskriv symptomer, �rsaker, forekomst, diagnostikk og utfordringer knyttet til denne sykdommen innenfor helsetjenesten.

 

23. november � oppgave 7: Diabetes mellitus

 

30. november � oppgave 8: Screening

Diskuter ulike typer screening � for sykdommer (for eksempel cellepr�ve fra cervix) og for risikofaktorer for sykdommer (m�le kolesterol), herunder de �kende mulighetene for genetisk screening. Hva er screening? Gi eksempler p� ulike typer screening. Diskuter muligheter og problemer knyttet til dette.