Semesteroppgave i HMED1101

 

l      Dere kan jobbe flere sammen, men det m� leveres individuelle besvarelser. Jobb gjerne alene

l      Innleveringsfrist er 18.9

l      Omfang: Ca. 4 sider pkt. 12 med 1,5 linjeavstand

l      Det blir gitt karakterer

l      Semesteroppgaven teller 20 % av karakteren i modulen.

 

 

 

Oppgaven: En pasienthistorie

 

l      Intervju en person dere kjenner med en kronisk sykdom.

l      Beskriv pasienten (anonymiser). Kj�nn, alder (ikke navn og f�dselsdato), familie, sosialt (yrke).

l      Beskriv pasientens sykehistorie: symptomene, evt. �rsakene, sykdommens utvikling/forl�p, behandlingen pasienten har f�tt og f�r.

l      Beskriv den oppf�lingen pasienten har f�tt, pasientens erfaringer med helsetjenesten og helsepersonell, hva er de forn�yd og misforn�yd med, gode og d�rlige opplevelser.

l      Beskriv sykdommen slik den presenteres i litteraturen: symptomer, �rsaker, forl�p, alternative behandlinger.

l      Beskriv hvem som har ansvar for denne pasientgruppen innenfor helsevesenet. Behandlingstilbudet slik det er i dag.

 

Det kan v�re lurt � sette dere mest mulig inn i sykdommen f�r dere snakker med pasienten, for da er det lettere � stille de riktige sp�rsm�lene.

 

 

 

 

NB:

Det er viktig at dere setter dere inn i det medisinske, s� langt dere klarer. Pasienten kan ha mye nyttig informasjon til dere. Dersom det er ting dere ikke forst�r, kan dere sp�rre.

 

Det er viktig at dere legger vekt p� fremstillingen. Tenkt p� strukturen i det dere skriver. Dere skal bli administratorer og ledere, og da er presentasjon og fremstilling viktig!

 

Det er ikke lov � klippe tekst direkte fra nettet!!!!!!!!