Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 11. oktober kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jun. 2022 22:21