Pensum/læringskrav

Bøker

Nicolaysen, Gunnar og Holck Per (red.) (2014), 2. utgave. Kroppens funksjon og oppbygning. Gyldendal Akademisk.

I tillegg inkluderer pensum også alt som har blitt gjennomgått i forelesningene, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.
Publisert 24. mai 2017 11:40 - Sist endret 29. mai 2017 14:00