Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HMED1102 - Vår 2004

Sensur HMED1102 er offentliggjort i dag.

22. juni 2004 02:00

Forelesning i HMED 1102 som skulle vært den 5. mai er satt opp den 24. mai kl. 0900-1400 i Auditorium 1, Psykologibygget (GA09)

24. mai 2004 02:00

OBS OBS endring av sted for undervisningen til rom S328 på psykologisk institutt forskningsveien3

5. mai 2004 02:00