Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 9. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. jul. 2020 18:15