Pensum/læringskrav

  • Stiglitz, J. E. & C. E. Walsh. 2006. Principles of Microeconomics. 2006. 4th edition. Norton, New York.
  • Morris, S, N. Devlin, D. Parkin, & A. Spencer 2012: Economic Analysis in Health Care.
  • Olsen, J. A. 2006. Helseøkonomi. Cappelens forlag, Oslo.

Alt som har blitt gjennomgått i forelesningene og på gruppetimene er pensum, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

 

Supplerende litteratur:

  • Kaarbøe O., Haug K., Olsen T.(red.), 2009. «Et helsevesen uten Grenser». Cappelen Akademiske forlag
  • Pettersen, Magnussen, Nyland og Bjørnenak, 2012, 2. utgave. «Økonomi og Helse. Perspektiver på Styring». Cappelen Akademisk forlag

 

Publisert 24. nov. 2016 15:00 - Sist endret 25. nov. 2016 10:43