Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 8. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Gruppearbeid med skriftlig innlevering og felles presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 11:05