Pensum/læringskrav

Bøker:

Stiglitz, J. E. & C. E. Walsh. 2006. Principles of Microeconomics. 2006. 4th edition. Norton, New York.

Morris, S, N. Devlin, D. Parkin, & A. Spencer 2012: Economic Analysis in Health Care. (2nd edition)

Olsen, J. A. 2006. Helseøkonomi. Cappelens forlag, Oslo.

 

Artikler:

Godager, G og Tor Iversen (2017): "Fastlegen som portvakt" Michael 14, pp. 43-59

Godager, Hagen og Iversen, (2014): Egenbetaling og prioritering //healtheconomics.no/Rapport_2014_1.pdf

 

Alt som har blitt gjennomgått i forelesningene og på gruppetimene er pensum, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

 

 

Publisert 21. nov. 2017 13:08 - Sist endret 21. nov. 2017 14:08