Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 4. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Gruppearbeid med skriftlig innlevering og felles presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 05:15