Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2004Odd Aalen  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Beskrivende statistikk: Hvordan organisere og fremstille tallmengder på en informativ måte. Gjennomsnitt, median, histogram, standardavvik, spredningsdiagram, reliabilitet, validitet.   Lærebok: O. O. Aalen: Innføring i statistikk med medisinske eksempler, 2. utg., Ad Notam Gyldendal, 1998 Pensum: Læreboka: kapittel 2. 
27.08.2004Odd Aalen   12:15-14:00, Lille Auditorium, Domus Medica  Regneregler for sannsynlighet.   Læreboka: kapittel 3 og 4. 
31.08.2004Ola Haug  09.00-11:00 PC-stue Uetg. Domus Medica  Øvelse 1, uke 36: Beskrivende statistikk. Introduksjon til den statistiske programpakken SPSS. Eget øvelsesark utdeles. Finner sted i PC-stue. Forberedelse: Vær oppdatert på kap. 2 i læreboka.  Øvelse. 
01.09.2004Ola Haug  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Betinget sannsynlighet. Bayes’ lov. Sensitivitet og spesifisitet av diagnostiske tester  Læreboka: kapittel 4. 
07.09.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 2, uke 37: Oppgaver i sannsynlighetsregning. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: A4, A5, A6, A9, A11, A12. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
08.09.2004Ola Haug   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Uavhengige forsøk. Binomisk sannsynlighetsfordeling. Poissonfordelingen.   Læreboka: kapittel 5. 
14.09.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 3, uke 38: Oppgaver i betinget sannsynlighet, Bayes lov og diagnostiske tester. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: A15, A19, B39, B41. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene  Øvelse. 
15.09.2004Ola Haug   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Statistisk signifikanstesting. P-verdier.   Læreboka: kapittel 6. 
21.09.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 4, uke 39: Oppgaver i sannsynlighetsregning: binomisk og Poisson-fordeling (eksakt beregning). Illustrasjon av P-verdier. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: A22, A27, A28, A34, A36, Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
22.09.2004Ola Haug   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Normalfordelingen som fordeling for målevariable og som tilnærmelse til binomisk og Poissonfordeling.   Læreboka: kapittel 7 og noe fra kapittel 8. 
28.09.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 5, uke 40: Oppgaver i sannsynlighetsregning: Normalfordeling, samt binomisk og Poisson-fordeling (tilnærmelse med normalfordeling). Illustrasjon av P-verdier. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: A41, A43, B26, B44 (a-c), B64. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
29.09.2004Ola Haug   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Statistisk analyse av tellevariabler. Tabell-analyse. Relativ risiko. Odds ratio  Læreboka: kapittel 8. 
05.10.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 6, uke 41: Tabellanalyse. Relativ risiko. Odds ratio. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: A46, B42, B76. Beregn også konfidensintervaller for de relative risikoene. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
06.10.2004Ola Haug   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Egenskaper ved gjennomsnitt. Student’s t-tester.   Læreboka: kapittel 9. 
12.10.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 7, uke 42: Analyse av gjennomsnitt, Student’s tester etc. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: B7, B8, B34, B68. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
13.10.2004Odd Aalen   09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica   Regresjonsanalyse, korrelasjon.   Læreboka: kapittel 10. 
19.10.2004  09.00-11:00 PC-stue Uetg. Domus Medica  Øvelse 8, uke 43: Tabellanalyse og Student’s t-tester i den statistiske programpakken SPSS. Eget øvelsesark utdeles. Finner sted i PC-stue. Forberedelse: Vær oppdatert på kap. 9 i læreboka.  Øvelse. 
20.10.2004Odd Aalen  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Regresjonsanalyse - bruk av programpakken SPSS   
26.10.2004  09.00-11:00 PC-stue Uetg. Domus Medica  Øvelse 9, uke 44: Regresjonsanalyse i SPSS. Oppgave med data fra helseøkonomi. Finner sted i PC-stue. Forberedelse: Vær oppdatert på kap. 2, 9 og 10 i læreboka.  Øvelse. 
27.10.2004Odd Aalen  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Epidemiologiske analyser. Insidensrate. Overlevelseskurve. Prinsipper for design av studier. En relevant artikkel fra medisinsk litteratur blir gjennomgått. Læreboka: kapittel 1 og 12.   Læreboka: kapittel 1 og 12 
02.11.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 10, uke 45: Diverse oppgaver. Finner sted i seminarrom. Forberedelse: Du skal løse følgende oppgaver i læreboka: B30 (bruk tabellanalyse, jfr. avsn. 8.7 i boka), B72, B78. Oppgavene blir gjennomgått i øvelsene.  Øvelse. 
03.11.2004Odd Aalen  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Prinsipper for klinisk utprøvning av medikamenter. En relevant artikkel fra medisinsk litteratur blir gjennomgått.   Læreboka: kapittel 6, 12 og 13 
09.11.2004  09.00-11:00 Rom 1151 Domus Medica  Øvelse 11, uke 46: Prøveeksamen gjennomgås. Finner sted i seminarrom.  Øvelse. 
10.11.2004Arnoldo Frigessi  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Bayesianske metoder.  Læreboka: kapittel 11. 
16.11.2004  09:00-11:00 PC-stue Uetg. Domus Medica  Øvelse 12, uke 47: SPSS-øvelser. Finner sted i PC-stue. Forberedelse: Vær oppdatert på kap. 2, 9 og 10 i læreboka.  Øvelse. 
24.11.2004Odd Aalen og Ola Haug  09:15-11:00 Lille Auditorium, Domus Medica  Repetisjon.   
08.12.2004  09:00 - 13:00  EKSAMEN HSTAT1101  Eksamen avholdes i rom 107 og 123 Frederik Holsts Hus. Møt opp i god tid. Alle kandidatene må være på plass senest 8:45. Husk å ta med studentkort, kalkulator, formelsamlinger og tabeller (se beskjed gitt 27/10). Kandidatnummer vil bli opplyst av eksamensvaktene. Kart 
Publisert 25. mai 2004 12:34 - Sist endret 1. des. 2004 14:57