Pensum/læringskrav

Aalen, O.O: Innføring i statistikk med medisinske eksempler, 1998. Ad Notam Gyldendal. 2. utgave.

Pensum er også annet stoff som gjennomgås i forelesninger og øvelser. Utskrifter fra statistikkprogrammet SPSS må kunne fortolkes innenfor de rammene som er gitt i undervisningen.

Publisert 3. mai 2005 11:53 - Sist endret 8. aug. 2005 13:03