Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.08.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium Domus Medica  Introduksjon. Beskrivende Statistikk  Kap 1, 2. Overheads 
07.09.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Usikkerheter og sannsynligheter  Kap 3 (4). Overheads 
09.09.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, PC-stue, underetg. Domus Medica  Introduksjon til SPSS  Øvelser Data for øvelser  
14.09.2005Petter Mostad  8:15 - 10:00, Lille Auditorium, DM  Sannsynlighetsregning  Kap 4. Overheads 
16.09.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Rom 1151, Domus Medica  Sannsynlighetsregning  Øvelser A4, A5, A6, A9, A11, A12, A17, A20 fra læreboka. Øvelsene skal gjøres på forhånd.  
21.09.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Sannsynlighetsfordelinger. Binominal- og Poisson-fordelingen  Kap 5. Overheads 
23.09.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Rom 1151 DM    Øvelser. Øvensene A15, A19, B39 og B41 skal gjøres på forhånd.  
28.09.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Hypotesetesting. Normalfordelingen.   Kap 6,7. Overheads 
30.09.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Rom 1151, DM    Øvelser. Øvelsene A22, A27, A28, A34, A36 skal gjøres på forhånd 
05.10.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Statistisk analyse av tellevariabler. Tabellanalyse. Relativ risiko. Odds ratio.  Kap 8. Overheads 
07.10.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Rom 1151, DM    Øvelser: B26, B44(a-c), B64, B42, B76  
12.10.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Egenskaper ved gjennomsnitt. Student's t-tester  Kap 9. Overheads 
19.10.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Rom 1151, DM    Øvelser: B7, B8, B34, B68 
26.10.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Regresjonsanalyse, korrelasjon  Kap 10. Overheads 
28.10.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, PC-stue, unteretg. DM  Oppgaver med SPSS  Øvelser Data for øvelser Utskrift fra SPSS  
02.11.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Bayesiansk statistikk  Kap 11. Overheads 
04.11.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, PC-stue, underetg. DM  Oppgaver med SPSS  Øvelser Data for øvelser Utskrift fra SPSS 
09.11.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Forsøksplanlegging  Kap 13. Overheads Utlevering av prøveeksamen 
16.11.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, Rom 1151, DM  Gjennomgåelse av prøveeksamen  Øvelser Løsningsforslag for prøveeksamen 
23.11.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Tolkning av statistiske resultater  Kap 12 Overheads Forrige års eksamen og fasit

 

25.11.2005Ola Haug  9:15 - 11:00, PC-stue, underetg. DM  Oppgaver med SPSS  Øvelser Data for øvelser Utskrift fra SPSS

  

30.11.2005Petter Mostad  9:15 - 11:00, Lille Auditorium, DM  Repetisjon  Repetisjon 
Publisert 16. aug. 2005 10:34 - Sist endret 26. nov. 2005 20:04