Pensum/læringskrav

Hovedbok

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B.: Statistics for Business and Economics, 6. utgave, 2007. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Kapittel 1-12 er pensum.

Supplerende litteratur

Aalen, O.O et al.: Statistiske metoder i medisin og helsefag, 2006. Gyldendal Norsk Forlag.

Kapittel 1-11 er delvis overlappende med pensumet fra hovedboken. Det helserelaterte stoffet som gjennomgås vil bli hentet herfra.

Programvare

Programmene Excel og SPSS vil bli brukt i undervisningen. Det forventes at studentene kan tolke resultater og utskrifter fra SPSS.

Publisert 25. apr. 2008 09:44 - Sist endret 4. aug. 2008 13:06