Pensum/læringskrav

NB! Alt som har blitt gjennomgått i forlesningene og på gruppetimene er pensum, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

Bøker

Newbold, P. et al. 2007. Statistics for Business and Economics. 6. utgave. Pearson Prentice Hall, New Jersey. (Kapittel 1-12 er pensum)

Programvare

Programmet Excel vil bli brukt i undervisningen og det forventes at studentene behersker dette.

Publisert 21. apr. 2009 09:43 - Sist endret 24. juni 2009 11:12