Pensum/læringskrav

NB! Alt som har blitt gjennomgått i forlesningene og på gruppetimene er pensum, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

Bøker

Newbold P. et al. 2010. Statistics for Business and Economics. 7th ed, global edition. Pearson Education International Prentice Hall, New Jersey.(kapittel 1-10 er pensum)

Publisert 26. apr. 2011 14:04 - Sist endret 1. juni 2011 13:25