Pensum/læringskrav

Alt som har blitt gjennomgått i forlesningene og på gruppetimene er pensum, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

Bøker

Newbold P, WL Carlson, B Thorne 2012. Statistics for Business and Economics. 8th ed, global edition. Pearson Education International Prentice Hall, New Jersey, [ISBN-10: 0-273-76706-2]. Kapittel 1-10 er pensum.

Undervisningen legger opp til følge 8. utgave. Utgave 6 og 7 inneholder stort sett det samme stoffet, men disposisjonen og øvelsesoppgavene er forskjellige.

Publisert 15. juli 2013 11:02 - Sist endret 15. juli 2013 11:02