Beskjeder

Publisert 23. apr. 2009 18:57

Litteratur til 29. april: Det blir også gjennomgått i forelesning analyser som er beskrevet i kap 8.8 i Aalen m. fl.

Publisert 16. mars 2009 14:44

FRONTER

  • Start: www.uio.no
  • Velg Fronter under Studier
  • Her kommer du til Fronter-siden: Logg inn med ditt UiO-brukernavn og passord
  • Velg: Gå til: Her velger du: HELSEF4200 - Fellesrom 2009-vår
  • Nå er du på kursets side.

I Fronter vil dere finne følgende:

  • Meldinger: Her blir det lagt ut meldinger etter hvert i kurset.
  • Deltakere: Denne siden viser oversikt over de som har tilgang til rommet og e-mailadresser.
  • Undervisning: Her blir det lagt ut undervisningsmateriell.
  • Gruppe: Her har hver gruppe sin side hvor en kan legge ut dokumenter eller diskutere.

Publisert 16. mars 2009 11:33

Tilgang til SPSS

Onsdag 18. mars kl. 15-16 vil Morten Ariansen være tilgjengelig for veiledning i forhold til hvordan få tilgang til SPSS på egen pc. De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må ta med pc til dette (husk passord).

Publisert 9. mars 2009 17:22

DAGSPLANER FOR KVANTITATIV DEL er nå tilgjengelig. Se link til venstre under Undervisning - Kvantitativ del

Publisert 9. mars 2009 16:30

EKSAMEN

Eksamenstekst for våren 2009 ligger nå ute under "Eksamen og vurderingsformer".

Publisert 9. mars 2009 15:45

FORBEREDELSER OG FAGLIG OPPLEGG 12.MARS. På bakgrunn av forrige ukes arbeid har vi kommet til følgende opplegg for siste kurssamling. Gjennomgang og repetisjon av sentrale aspekt ved kurset med vekt på følgende emner: - vitenskapsteoretiske begrunnelser for valg av kvalitative metoder - forskerrollen i kvalitative metoder - refleksivitet og etikk i kvalitative metoder. Forberedelser: 1. Gå gjennom forelsningsnotatene/handsout - notèr det du ønsker å ta opp. 2. Sett deg inn i pensumartikkelen av Skjervheim Vi planlegger også en liten skriveøkt i løpet av dagen. Til slutt vil det bli en evaluering av kurset så langt.

Publisert 16. feb. 2009 14:18

Påminnelse om hjemmearbeid til 26. februar:

Vi minner om at dere til 26. februar har med et 2-siders refleksjonsnotat knyttet til eget observasjonsarbeid (se også arbeidsplanen).

Notatet danner grunnlag for diskusjon i gruppene og i plenum. Og er et viktig ledd i utviklingen av den endelige eksamensbesvarelsen. Vel møtt! Hilsen Kari

Publisert 8. des. 2008 09:09

Undervisningen vil foregå på onsdager og torsdager med oppstart 21. januar 2009. Første halvdel av av semesteret er kvalitativ metode. Andre halvdel av semesteret er kvantitativ metode.

Publisert 5. des. 2008 12:30

Datoer for forelesninger ligger på timeplan under Undervisning til venstre.