FRONTER Start: www.uio.no Velg Fronter …

FRONTER

  • Start: www.uio.no
  • Velg Fronter under Studier
  • Her kommer du til Fronter-siden: Logg inn med ditt UiO-brukernavn og passord
  • Velg: Gå til: Her velger du: HELSEF4200 - Fellesrom 2009-vår
  • Nå er du på kursets side.

I Fronter vil dere finne følgende:

  • Meldinger: Her blir det lagt ut meldinger etter hvert i kurset.
  • Deltakere: Denne siden viser oversikt over de som har tilgang til rommet og e-mailadresser.
  • Undervisning: Her blir det lagt ut undervisningsmateriell.
  • Gruppe: Her har hver gruppe sin side hvor en kan legge ut dokumenter eller diskutere.

Publisert 16. mars 2009 14:44 - Sist endret 23. apr. 2009 18:57