Pensum/læringskrav

Det er ikke trykket eget kompendium for dette kurset.

Bøker

Fangen, Katrine (2004) : Deltagende observasjon., Fagbokforlaget, Oslo. Kap. 1 - 8 (194s.).

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009): Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Akademiske, Kap. 1-15 (265 s.)

Polit, D.F. og Beck, C.T.(2008): Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice., Lippincott Williams & Wilkins. Eight Edition, Kap 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24 (391 s.).

Ruyter, K., Førde, R. og Solbakk, J. H. (2007): Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademiske. Kap. 4 og 6. (92 s. )

Aalen,O. (red.) (2006): Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal Norske Forlag. kap. 1-11.

Artikler og bokkapitler. Finnes som fulltekst i PuBMed eller vil bli kopiert.

Boynton, P.M. og Greenhalgh, T. (2004): "Selecting, designing, and developing your questionnaire" i BMJ , (British Medical Journal) 328 (May), s. 1312-1315.

Boynton, P.M. (2004): "Administratering, analysing, and reporting your questionnaire" i BMJ , (British Medical Journal), 328 (June),s. 1372-1375.

Boynton, P.M., Wood, G.W. og Greenhalgh, T. (2004): "Reaching beyond the white middle class" i BMJ , (British Medical Journal) 328 (June), s. 1433-1436.

Engelsrud, G.(2005): "The lived body as experience and perspective: methodological challenges" i Qualitative Research , vol. 5 (3) , s. 267-284.

Gullermin, M. & Heggen, K. (2009): Rapport and Respect: negotiating ethical relations between researcher and participant: Medicine, Health Care and Philosophy, 12:291–299 (9 s.) (Fulltekst PuBMed)

Skjervheim, H. (1996): "Deltakar og tilskodar" i Skjervheim, H. : Deltakar og tilskodar og andre essays, Idé & tanke Aschehoug . s.71-87 (blir kopiert).

Werner, A., Isaksen, L. W. & Malterud, K. (2004) "I am not the kind of woman who complains of everything", Illness stories on self and shame in women with chronic pain. Social Science & Medicine, 59(5), 1035-1045 (10 s. ) (fulltekst PuBMed)

Kapitler i bøker (blir lagt ut i Fronter)

Laake, P, Hjartåker A, Thelle DS, Veierød M.B. (2007): "Epidemiologisk og klinisk forskning" i Laake, P, Hjartåker A, Thelle DS, Veierød M.B. (red.):: Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder , Gyldendal Akademiske. s 33-44.

Svensson, E., Hjartåker, A., Laake, P. (2007): "Hva kan måles og hvordan?" i Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D. S., Veierød, M.B. (red.): Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder, Gyldendal Akademiske. S. 45-65. (20 s.)

Publisert 12. okt. 2010 09:43 - Sist endret 23. des. 2010 14:17