Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

To hjemmeeksamener.

Utlevering av oppgaven: 30. mai kl. 19:15

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 23:59

Merknad: Innlevering av eksamen innen 6. juni kl. 23.59 i Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 23. juni

Hjemmeeksamen - kvalitativ del

Utlevering av oppgaven: 30. mai kl. 19:15

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen - kvantitativ del

Utlevering av oppgaven: 30. mai kl. 19:15

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 16:04