Pensum/læringskrav

Pensumpunkter som er merket med * er elektronisk tilgjengelig. Tilgang for enkelte artikler krever innlogging på universitetets nett.

Pensum knyttet til introduksjonsdel metode

Green, J., & Thorogood, N. (2014). Qualitative Methodology and Health Research. I Qualitative Methods for Health Research (3. utg). Los Angeles: Sage. [Kap. 1, 30 sider.]

Willig, C. (2013). From recipes to adventures. I Introducing Qualitative research in Psychology (3. utg.).  Maidenhead Berkshire: Open University press. [Kap. 1, 10 sider.]

Willig, C. (2013). Epistemological bases for qualitative research. I Introducing Qualitative research in Psychology (3. utg.). Maidenhead Berkshire: Open University press. [Chapter 2, 8 sider.]

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D. S., & Veierød, M. B. (2007). Epidemiologisk og klinisk forskning. I P. Laake, A. Hjartåker, D. S. Thelle & M. B. Veierød (Red.), Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder (s. 33-44). Oslo: Gyldendal Akademisk.  [12 sider.]

Helseforskningsloven. Lov 20. juni 2008 nr 44 om medisinsk og helsefaglig forskning og Veileder til helseforskningsloven

De nasjonale forskningsetiske komiteene. www.etikkom.no.

Ruyter, K., Førde, R., & Solbakk, J. H. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Oslo: Gyldendal Akademiske. [Kap. 4]

Kvalitativ metodedel

Bøker

Green, J., & Thorogood, N. (2014). Qualitative methods for health research (3. utg.). Los Angeles: Sage. [278 sider].

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology (3. utg.). Maidenhead Berkshire: Open University press. [183 sider].

Artikler og bokkapitler

Bratberg, Ø. (2014). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Oslo: Cappelen Damm. [1 og 2 (44 sider).]

* Drew, S. Duncan, R. and Sawyer, S. (2010) Visual storytelling: A beneficial but challenging method for health research with young people. Qualitative Health Research 20(12), 1677-1688.

* Drew, S. & Guillemin, M. (2014) From photographs to findings: Visual meaning-making and interpretive engagement in the analysis of participant-generated images. Visual Studies, 114: 128-138. Fulltekst.

Engebretsen, E., & Heggen, K. (2012). Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 3, 6 og 8 (28 sider).]

* Finlay, L. (2002). Outing the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. Qualitative Health Research, 12(4), 531-545. [14 sider.] Fulltekst

* Frey, J. H., & Fontana, A. (1991). The Group Interview in Social Research. The Social Science Journal, 28(2),175-187. Fulltekst.

* Guillemin, M. (2004). Understanding illness: Using drawings as research method. Qualitative Health Research, 14 (2):272-289.

* Kuper, A., Lingard, L., & Levinson, W. (2008). Critically appraising qualitative research. British Journal of Medicine, 337(7671), 687. Fulltekst

* Rae, J., & Green, B. (2016). Portraying Reflexivity in Health Services Research. Qualitative Health Research, 26(11), 1543-1549. Fulltekst.

* Shaw, J. A. (2016). Reflexivity and the “Acting Subject”: Conceptualizing the Unit of Analysis in Qualitative Health Research. Qualitative Health Research, 26(13), 1735-1744. Fulltekst.

* Van Manen, M. (2006). Writing Qualitatively, or the Demands of Writing. Qualitative Health Research, 16(5) 713-722. Fulltekst

Wetherell, M., Taylor, S., & Yates, S.J. (2001). Discourse Theory and Practice. A Reader. Los Angeles: Sage. [Introduction + Part One: Foundations and building blocks, s. 1-81.]

Aaslestad, P. (2007). Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890-1990. Oslo: Universitetsforlaget [s. 30-45 (15 sider).]

Offentlige dokumenter

De nasjonale forskningsetiske komiteer (2010). Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. Fulltekst.

Kvantitativ metodedel

Bøker

Carter, E. R., Lubinsky, J., & Domholdt, E. (2011). Rehabilitation Research. Principles and Applications. St. Louis, Miss: Elsevier Saunders.

Ny utgave, begge utgaver kan brukes:

Lubinsky, J., & Carter, E. R. (2015). Rehabilitation Research. Principles and Applications. St. Louis, Miss: Elsevier Saunders.

Artikler og bokkapitler

* Boynton, P. M., & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328 (May), 1312-1315. Fulltekst

* Boynton, P. M. (2004). Administratering, analysing, and reporting your questionnaire. BMJ, 328 (June), 1372-1375. Fulltekst

* Boynton, P. M., Wood, G.W., & Greenhalgh, T. (2004). Reaching beyond the white middle classes. BMJ, 328 (June), 1433-1436. Fulltekst

* Higgins J., & Green S., (eds) (2011). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 5.1.0. [Updated March 2011]. The Cochrane Collaboration; 2011. Fulltekst

* Jamtvedt, G, (2013). Systematiske oversikter om effekt av tiltak. Norsk Epidemiologi, 23 (2): 119-124. Fulltekst

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D. S., & Veierød, M. B. (2007). Epidemiologisk og klinisk forskning. I P. Laake, A. Hjartåker, D. S. Thelle & M. B. Veierød (Red.), Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder (s. 33-44). Oslo: Gyldendal Akademisk.  [12 sider.]

* Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev., 4(1): 1. Fulltekst

* Reinar, L. M., Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt? Sykepleien forskning, nr. 3, 238-246. Fulltekst

Svensson, E., Hjartåker, A., & Laake, P. (2007). Hva kan måles og hvordan?  I P. Laake, A. Hjartåker, D. S. Thelle & M. B. Veierød (Red.), Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder (s. 45-65). Oslo: Gyldendal Akademisk. [20 sider.]

Anbefalt/supplerende litteratur

Aalen, O. (Red.). (2006). Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akadmemisk. [Kap. 1-11.]

Altman, D. G. (1991). Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall.

De Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B., &  Knol, D. L. (2011). Measurement in Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Carlsen, K. C. L., & Staff, A. (2012). Forskningshåndboken: Fra idé til publikasjon (5.utg.). Oslo universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus. Fulltekst

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D.S., & Veierød, M.B. (Red.). (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. [Øvrige kapitler av boka som ikke står på pensumlisten.]

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. Open University press. Fulltekst

Veierød, M. B., Lydersen, S. & Laake, P. (eds) (2012). MEDICAL STATISTICS in clinical and epidemiological research. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Publisert 6. des. 2016 12:51 - Sist endret 7. des. 2016 17:30