Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. mai

Eksamensordning

To hjemmeeksamener.

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. juni

Hjemmeeksamen - kvalitativ del

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 14:30

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. juni

Hjemmeeksamen - kvantitativ del

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 14:30

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 22:38