Semesterside for HELSEF4301 - Høst 2004

Til Nina's undervisning den 12.10 leses kapittel 7: "Klinisk forskning" i boka til Benestad og Laake: Forskningsmetode i medisin og biofag. Gyldendal 2004.

12. okt. 2004 02:00

Innen første kursdag, senest 13/9-04 skal studenter som deltar på dette kurset levere inn inntil 3 sider med bakgrunn (teoretisk/empirisk) for tema. Det bør også utformes en foreløpig problemstilling. Skissen kan leveres pr e-post til a.m.mengshoel@medisin.uio.no og gunn.engelsrud@medisin.uio.no

13. sep. 2004 02:00

OBS! Det har blitt gjort endringer i pensumlisten

10. aug. 2004 02:00